MANages.cz

MANages, a.s., poskytuje poradenství a užitky organizacím.

NBÚ

Zajišťujeme proces k získání osvědčení NBÚ, tj. zpracujeme písemnosti nutné pro podání žádosti na Národní bezpečnostní úřad, který uděluje osvědčení fyzickým osobám a podnikům dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací.

(KK: pro NBÚ = Národní bezpečnostní úřad; pro 412/2005 = zákon o ochraně utajovaných informací; pro 527/2005 nebo písemnosti = vyhláška o personální bezpečnosti )

Zákon č. 412/2005 Sb. definuje požadavky na ochranu utajovaných informací a řízení.

Vyhláška č. 527/2005 Sb. definuje proces k získání osvědčení o bezpečnostní způsobilosti.

 

Základní požadavky osvědčení NBÚ

Získat osvědčení NBÚ znamená projít bezpečnostní prověrkou NBÚ. Proces prověrky vyžaduje písemnosti viz Vyhláška č. 527/2005 Sb.:

 •  • žádost o vydání osvědčení,

 •  • písemné zdůvodnění žádosti,

 •  • bezpečnostní dokumentace podnikatele – v oblastech: personální, průmyslové, administrativní a fyzické bezpečnosti, bezpečnosti informačních a komunikačních systémů,

 •  • bezpečnostní směrnice zajišťujících personální a administrativní bezpečnost

 •  • bezpečnostní dotazník podnikatele a fyzických osob – včetně příloh.

 

Vytvoření těchto dokumentů vyžaduje i jejich implementaci do podmínek a prostředí organizace a trvalé dodržování obsahu těchto dokumentů v praxi.

 

Přínosy osvědčení NBÚ

 •  • Přístup k zákazníkům vyžadujících od dodavatelů osvědčení pro práci s utajovaných informacemi (státní instituce)

 •  • Vybudování systémového přístupu k ochranně informací

 •  • Snížení rizik s únikem či zneužitím utajovaných informací

 •  • Zlepšení důvěry zákazníků a zvýšení image firmy

 

Postup získání osvědčení NBÚ

 •  • Zpracujeme písemnosti nutné pro podání žádosti na NBÚ

 •  • Zpracujeme manuál pro odpovědnou osobu a bezpečnostního ředitele

 •  • Vyškolíme osoby odpovědné za ochranu utajovaných skutečností v organizaci

 •  • Ověřování shody realizace bezpečnostních opatření v organizaci s bezpečnostním dokumentací

 •  • Pomáháme při výběru dodavatelů pro realizaci navrhovaných bezpečnostních opatření

 •  • Provedeme bezpečnostním auditem, který ověří funkčnost bezpečnostního systému

 •  • Obhájíme zavedený systém při kontrole NBÚ

 •  • Provádíme aktualizaci systému ve vazbě na změnu zákonných požadavků a skutečností v organizaci

 •  • Účastníme a řešíme Vaše zákaznické projekty s utajovanými informacemi.

Hledáte exkluzivitu? Potom jste tady správně.
Poskytujeme služby spojené s řízením firmy a jejím rozvojem. Nabízíme manažerům nezaujatý pohled a systémová řešení, znalosti a zkušenosti.