MANages.cz

MANages, a.s., poskytuje poradenství a užitky organizacím.

TISAX

MANages – TISAX  = 17 : 0

Právě jsme úspěšně obhájili další firemní systém před auditory TISAX. Poskytujeme komplexní poradenství k vytvoření a zavedení procesů, metodik a postupů k zabezpečení informací. Připravujeme dodavatele automobilového průmyslu na certifikaci TISAX. Máme zkušenosti, odborníky a nesporné výsledky při auditech TISAX.

 

Co je, a proč je třeba TISAX?

Německá asociace automobilového průmyslu (Audi, BMW, Daimler, Porsche, Volkswagen a řada dalších) se prostřednictvím výboru VDA dohodli na společném mechanismu pro posuzování a výměnu důvěryhodných informací = TISAX.  Automobilky plánují požadovat certifikaci TISAX jako závaznou podmínku smlouvy s dodavateli. Systém TISAX je řízen neutrálním sdružením ENX. Asociace ENX zveřejňuje seznam společností, které úspěšně podstoupili testování od poskytovatelů testovacích služeb.

 

Jak TISAX řeší MANages?

MANages, a.s., vytváří potřebnou dokumentaci pro řízení systému ve shodě s požadavky TISAX. Naše metodiky popisují postupy k zajištění dostupnosti, integrity a důvěrnosti informací, včetně odolnosti systémů.

 

Jsme odpovědní:

– za údržbu směrnic, pokynů, pravidel a postupů k procesům;
– za vhodné stanovení organizačních a technických opatření bezpečnosti informací;
– za školení pracovníků, vedoucích, vlastníků aktiv a zaměstnanců pracujících v diskrétních zónách;
– za vytváření analýzy rizik, plány zvládání rizik a kontrolujeme účinnost opatření;
– za organizování interní audity, vytváříme hodnotící zprávy;
– za vytváření a předkládání zpráv o výkonnosti zabezpečení informací a efektivnosti systému;
– za aktualizaci kontextu, neustálé monitorování legislativních a normativních požadavků;
– za hodnocení souladu; dodavatelských vztahů a testování systému;
– za naplňování všech povinností vedoucího interního auditora, metodika a případně bezpečnostního manažera.

 

Přebíráme plnou zodpovědnost za fungování systému bezpečnosti informací a vytváření všech směrnic, pokynů, zpráv a záznamů. Systém obhájíme před auditory (poskytovateli testovacích služeb) TISAX.

 

Chcete rychle a snadno projít certifikací nebo implementovat systém managementu?

Objednejte si MANages.

Rámcová smlouva o poradenství a poskytování služeb MANages, a.s.
Licenční podmínky k užívání díla MANages, a.s.

 

 

Hledáte exkluzivitu? Potom jste tady správně.
Poskytujeme služby spojené s řízením firmy a jejím rozvojem. Nabízíme manažerům nezaujatý pohled a systémová řešení, znalosti a zkušenosti.