MANages.cz

MANages, a.s., poskytuje poradenství a užitky organizacím.

Úvod Školení SW

Školení SW

Systém SW Knowledge Management chápeme jako ucelený soubor navazujících činností, který je završen vyšší produktivitou práce zaměstnanců se SW a daty. Na základě našich zkušeností jsme připraveni se spolupodílet na tvorbě šablon používaných v organizaci a přispět k vyšší „štábní“ kultuře, zefektivnit činnost reportování a sestav atd. Kurzy školení vychází ze vzdělávacích plánů zaměstnanců. Znalosti zaměstnanců testujeme, provádíme follow-up tréninky, čímž znalosti udržujeme stále v potřebné kvalitě.

Systém SW Knowledge Management (řízení znalostí v oblasti SW) členíme do oblastí:

 • Řízení dokumentace

 • Zavedení systému školení SW

 • Údržba systému školení SW

 • Školení SW

 

Obsahem Řízení dokumentace je:

 • Tvorba metodiky řízení dokumentů a záznamů v návaznosti na normy ISO

 • Tvorba šablon dle zásad řízení dokumentů a záznamů

 • Školení metodiky řízení dokumentů a záznamů a šablon

 • Grafický image a design = firemní kultura dokumentace

 

Obsahem systému školení SW je:

 • Evidence znalostí zaměstnanců

 • Evidence SW aplikací

 • Matice SW aplikací a znalostí zaměstnanců

 • Mapa znalostních požadavků organizace

 • Plán školení SW aplikací

 • Analýzy uživatelských užitků SW aplikací

 • Evidence vzdělávací dokumentace k SW aplikací

 • Řídící dokumentace systému

 

Obsahem údržbu systému školení SW je:

 • Audit systému, prověrka dodržování a návrhy na zlepšení

 • Aktualizace Mapy a Matice

 • Výběrová řízení na dodavatele školení SW

 • Poradenství managementu

 • Emailová podpora a konzultace po telefonu

 • Aktualizace řídící dokumentace systému

 

Obsahem školení SW je:

 • Školení zaměstnanců

 • Testování znalostí zaměstnanců

 • Tvorba vzdělávacích plánů zaměstnanců

 • Úprava dokumentů, hledání chyb a tvorba návodů k práci se SW aplikacemi

 • Emailová podpora a konzultace po telefonu, Hot-line

 • Komunikace a kontrola jiných dodavatelů školení

 

Princip spolupráce s MANages.as

Poskytujeme komplexní služby v oblasti vzdělávání v postupných krocích:

1. Zjistíme, co opravdu potřebujete
Systém školení zahajujeme zmapováním stavu znalostí zaměstnanců a SW

Dále musíme znát požadavky organizace na jednotlivé pracovní pozice, tj. požadovaný stupeň znalostí.

Takto provedený vstupní audit nám umožní zodpovědně navrhnout plán školení s výhledem až na 2 roky. Při své každodenní praxi musíme často překonávat odsouvání začátku (až od Nového roku, až po dovolených). Systém školení je však průběžný proces vzdělávání a plán školení umožní systém řídit. Proto navrhujeme: „Začínáme dnes“.

2. Školíme a testujeme vám okamžitou zpětnou vazbu
Na konci každé vzdělávací akce provádíme dva druhy hodnocení. V prvním lektor zjišťuje, jak jsou účastníci se školením aktuálně spokojeni a do jaké míry byla splněna jejich očekávání. V druhé zpětné vazbě lektor zhodnotí každého účastníka zvlášť, vyjádří se k jeho vystupování během školení a navrhneme kroky, které povedou k zlepšení v jeho profesním nebo osobním růstu. Na závěr lektor vytvoří soubor doporučení, ve kterém navrhne další možnosti rozvoje lidského potenciálu ve vaší společnosti.

3. Zlepšíme úspěšnost vlastní práce
Jsme schopni zjistit, zda námi realizované školení skutečně účastníkům pomohlo a zlepšilo jejich praktické dovednosti. Součástí našeho balíčku služeb jsou tzv. follow-up tréninky, kde hodnotíme dovednosti uchazečů s určitým časovým odstupem. Zjišťujeme, zda se účastníci zlepšili, pomocí konkrétních měřitelných kritérií.

Připravíme vám kurz přímo na míru, své požadavky zasílejte na e-mail: skoleni@manages.as

Hledáte exkluzivitu? Potom jste tady správně.
Poskytujeme služby spojené s řízením firmy a jejím rozvojem. Nabízíme manažerům nezaujatý pohled a systémová řešení, znalosti a zkušenosti.